В роботі конференції, присвяченої завершенню проекту міжнародної технічної допомоги ЄС Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень»,  яка відбулась сьогодні, 21 грудня, взяли участь представники Посольств Литовської Республіки, Республіки Польща в Україні, Представництва Європейського Союзу в Україні, Федерального офісу вантажних перевезень, Федерального інституту досліджень автодоріг та Федерального університету прикладних адміністративних наук Федеративної Республіки Німеччина, Генерального інспекторату дорожнього транспорту Республіки Польща, Державного інспекторату дорожнього транспорту при Міністерстві транспорту і комунікацій Литовської Республіки, а також Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції України, Національного агентства України з питань державної служби, ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», неурядових та громадських організацій у сфері автомобільного транспорту.

З метою покращення безпеки комерційних автомобільних перевезень в Україні, приведення законодавства у відповідність до вимог Європейського Союзу і передового світового досвіду, а також для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та тяжкості наслідків, до яких вони призводять, в Міністерстві інфраструктури України реалізовувався проект міжнародної технічної допомоги Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури України з питань підвищення безпеки комерційних автоперевезень».

Виконавцями проекту був консорціум з державних органів країн-членів Європейського Союзу, а саме: Генеральний інспекторат дорожнього транспорту Республіки Польща, Державний інспекторат дорожнього транспорту при Міністерстві транспорту і комунікацій Литовської Республіки, Федеральний офіс вантажних перевезень, а також Федеральний інститут досліджень автодоріг Федеративної Республіки Німеччина. Представників державних органів та експерти країн Європейського Союзу, які брали участь у проекті Twinning, мали найвищий рівень кваліфікації та досвіду з питань забезпечення безпеки комерційних автомобільних перевезень.  

Діяльність у рамках проекту здійснювалася за напрямами відповідно до Компонентів:

Компонент А «Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті»

Компонент B «Підтвердження професійної компетентності водіїв, менеджерів та керівників автомобільних перевізників»

Компонент С «Сертифікація транспортних засобів»

Компонент D «Технічне розслідування ДТП»

З метою адаптації Державних стандартів України до міжнародних нормативів у сфері функціонування систем управління безпекою руху на автомобільному транспорті Міністерством інфраструктури спільно з державним підприємством «ДержавтотрансНДІпроект» у відповідності до міжнародного стандарту ISO 39001:2012 розроблено ДСТУ ISO 39001:2015 «Система управління безпекою дорожнього руху. Вимоги та настанова щодо застосування», який набрав чинності з 01 січня 2016 року. Метою прийняття цього ДСТУ є встановлення гармонізованих з редакцією міжнародного стандарту ISO 39001 вимог щодо управління безпекою дорожнього руху, попередження дорожньо-транспортних пригод, зменшення тяжкості їх наслідків та мінімізації економічних збитків, пов’язаних з ними.

Крім цього, польськими експертами розроблено рекомендаційний посібник «Система управління безпекою руху на автомобільному транспорті» у двох версіях українською та англійською мовами, які опубліковані на веб-сайті Міністерства інфраструктури України та доступні для читання та завантаження. /news/28105.html.

За результатами аналізу українського законодавства та стандартів ЄС у сфері підтвердження професійної компетентності персоналу автомобільних перевізників, а саме Директиви 2003/59/ЄC та Регламенту 1071/2009, підготовлена концептуальна структура нормативно-правової основи та уповноважених установ, необхідних для впровадження та функціонування європейської системи підтвердження професійної компетентності водіїв, менеджерів та керівників автомобільних перевізників в Україні, яка включатиме, зокрема:

– загальний порядок проведення спеціального навчання;

– визначені центри спеціального навчання та затверджені типові навчально-тематичні плани і програми;

– уповноважені органи для проведення перевірки знань, затверджені порядок складання іспитів та перелік тестових завдань.

Після законодавчої імплементації актів ЄС зазначена система буде впроваджена в Україні на практиці.

Відбувається вдосконалення системи сертифікації транспортних засобів в Україні відповідно до Директиви 2007/46/ЄC.  З 2015 року в Україні впроваджено технічне розслідування дорожньо-транспортних пригод, катастроф, аварій, подій на автомобільному та міському електричному транспорті, метою якого є встановлення всіх можливих технічних та організаційних причин виникнення ДТП, розробка заходів щодо їх попередження та недопущення в майбутньому. Крім цього, у 2016 році розроблено проект Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, ДТП та пожеж на автомобільному транспорті (загального користування) та міському електричному транспорті.

Наразі першочерговим завданням є прийняття відповідних законів для адаптація законодавства України до вимог міжнародного законодавства. На сьогоднішній день у Верховній Раді України зареєстровано пакет відповідних законопроектів, якими запроваджуються:

– система управління безпекою дорожнього руху на підприємствах, що здійснюють автомобільні перевезення;

– вимоги щодо обладнання автобусів та вантажних автомобілів контрольними та обмежувальними пристроями;

– система підтвердження професійної компетентності водіїв, менеджерів та керівників автомобільних перевізників;

–   європейська система допуску до ринку автомобільних перевезень пасажирів і вантажів;

–   проведення придорожньої перевірки придатності комерційних транспортних засобів;

–   міжнародні вимоги щодо перевезень небезпечних вантажів;

–   обов’язкове страхування відповідальності автомобільного перевізника;

–   удосконалення системи габаритно-вагового контролю.

У рамках реформування центральних органів виконавчої влади утворено Державну службу України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) шляхом злиття Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті. При цьому, активно виконується робота щодо впровадження Укртрансбезпекою найкращих практик країн ЄС у сфері діяльності державних органів з питань безпеки на транспорті.

Міністерство інфраструктури України висловлює подяку партнерам та колегам з Федеративної Республіки Німеччина, Литовської Республіки та Республіки Польща за теоретичні та практичні знання, якими вони ділилися протягом реалізації проекту Twinning, та за допомогу українським фахівцям у впровадженні стандартів ЄС в Україні. Міністерство продовжуватиме розпочаті реформи,  в тому числі в рамках нових проектів Twinning.